Pelet Nedir, Pelet'in Özellikleri, Pelet'in Faydaları, Peletin Diğer Yakıtlarla Detaylı Kıyaslanması

Pelet

Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir.

Pelet, Odun ve benzeri biyolojik artıkların kurutulup, öğütülerek talaş haline getirildikten sonra yüksek basınçla presle sıkıştırılmasıyla elde edilen 6 – 8 mm çapındaki yakıt tipidir.

Odun peleti yaklaşık %7-12arasında nem içerir. Nem oranı az olduğu için kalorisi yakacak oduna göre daha yüksektir. Pelet üretiminde en az 3 ayrı süreç vardır. Bu süreçler : odunsu artıkların öğütülerek talaş haline getirilmesi, belirli oranda nem içerecek şekilde kurutulması, peletleme kalıplarında topaklanması ve soğutulması, daha sonra biten ürünlerin paketlenmesidir.

Tamamen ülke öz kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir. Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür. Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek Pelet haline getirilir. Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir. Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300 artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki buda hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

Odun peletleri; kalitesi yükseltilmiş odun yakıtları olarak ağaçlardan keresteye ve diğer odun ürünlerine kadar bir çok işlemde ortaya çıkan testere talaşı, planya talaşı, yonga, kabuk gibi materyalin kurutulup, öğütülerek talaş haline getirildikten sonra yüksek basınçla sıkıştırılarak preslenmesi ile elde edilen 6-8 mm çapındaki yakıt parçacıklarıdır. Odun peletleri kimyasal bağlayıcı maddeler eklenmeden yüksek basınçla oluşturulurlar.

Pelet odun dışında tarımsal atıklardan da üretilebilmektedir. Bu üretim ve tüketimde dikkat edilmesi gereken noktalar hammaddenin nem miktarı, ısıl değeri, kül oranı ve emisyon değerleridir. Biyobriket içinde aşamalar pelet üretimi gibidir. Ebat olarak peletlere göre daha büyük çapta (veya kare olarak) ve uzunlukta yapılırlar. Hammadde olarak orman artıkları, fabrika artıkları ve tarımsal artıklar kullanılır. Bu ürünlerde genelde katkı maddesi kullanılmakta ve yüksek sıcaklıklarda basınç altında preslenmektedirler.

Pelet üretiminde en az 3 ayrı süreç vardır .Bu süreçler : odunsu artıkların öğütülerek talaş haline getirilmesi, belirli oranda nem içerecek şekilde kurutulması, peletleme kalıplarında topaklanması ve soğutulması, daha sonra biten ürünlerin paketlenmesidir.


Neden Pelet?

100%

sağlıklı


100%

daha uygun fiyatlı


10000

üzerinde mutlu müşteri


5

farklı pelet çeşidi


Peletin Diğer Yakıtlarla Kıyaslanması

Özellikler Pelet(Evrensel) Pelet(Endüstriyel) Linyit Kömür(TR) Kömür(İthal)
Isıl Değeri > 4.200 4.000 2.700 - 3.200 3.500 - 5.000 4.000 - 6.000
Atık Miktarı(%) < 2 < 3 15 - 25 20 - 45 15 -45
Nem (%) < 10 < 10 20 - 40 10 - 30 10 - 20
CO₂ Salınımı --- --- 1.78 1.66 1.66
Kütle Yoğunluğu (kg/m3) 620 – 670 620 – 670 650 – 780 720 – 850 720 – 850

PELETİN ÖZELLİKLERİ

 • ● Diğer fosil yakıtların en ucuzudur.
 • ● Doğal gaz kadar kontrollu yakılabilir. Yakılabildiği yerler ; fındık sobaları, fındık kabuğu kullanılan fırınların sistemleri, pelet sobaları, pelet kazanları.
 • ● Bir seferde 3,5 ton odun yerine 1 ton pelet ısınma ihtiyacını karşılar.
 • ● Yoğunluğu 1000 kg/m3 –1100kg/m3 arasındadır.
 • ● 1 ton pelet yakıldığında 10 kg kül bırakır.
 • ● Nem %7-%12 arasındadır.
 • ● Bacada kirlilik bırakmaz.
 • ● Genelde 25 kg‘lık çuvallarda nem almayacak kapalı ortamlarda depolanmalıdır.
 • ● Taşınması kolaydır.
 • ● Baca emisyon gazlarının düşük derece olmasından çevrenin korunması açısından önemlidir.
 • ● Temiz bir yakıttır.
 • ● Geleceğin yakıtıdır.

PELET’İN TERCİH NEDENLERİ

 • ● Ucuz olması (bütün yakıt tiplerinden)
 • ● Atık bırakmaması
 • ● Otomatik olarak yakılabilmesi ( doğalgaz kadar kontrollü).
 • ● Diğer yakıtların tamamı kadar güvenli ve kalori değerinin yüksek olması
Bu site Tekno Gelişim alt yapısı kullanılarak hazırlanmıştır.